máy tính bàn giá rẻ ở quảng ngãi

 • Bộ Máy Tính Core TPI7

  CPU Core I7 2600  3.8G

  Ram 4G

  SSD 120G kington

  Màn Hình AOC 19inch

  Bảo hành 12 Tháng.

  Tặng kèm loa + phím chuột

  9,000,000 8,500,000
  Thêm vào giỏ
  Giảm giá! Máy Tính Bộ Core TPI5Quick View

  Bộ Máy Tính Core TPI7

  9,000,000 8,500,000

  CPU Core I7 2600  3.8G

  Ram 4G

  SSD 120G kington

  Màn Hình AOC 19inch

  Bảo hành 12 Tháng.

  Tặng kèm loa + phím chuột

 • Máy Tính Bộ Core TPI5

  Main GigaByte H61 -DS2

  CPU Core I5 2400  3.1 G

  Ram 4G

  SSD 120G kington

  Màn Hình AOC 19inch

  Bảo hành 12 Tháng.

  Tặng kèm loa + phím chuột

  7,500,000 7,000,000
  Thêm vào giỏ
  Giảm giá! Máy Tính Bộ Core TPI5Quick View

  Máy Tính Bộ Core TPI5

  7,500,000 7,000,000

  Main GigaByte H61 -DS2

  CPU Core I5 2400  3.1 G

  Ram 4G

  SSD 120G kington

  Màn Hình AOC 19inch

  Bảo hành 12 Tháng.

  Tặng kèm loa + phím chuột

 • Máy Tính Bộ G2030

  Main GigaByte H61 -DS2

  CPU G2030  3.0 G

  Ram 4G

  SSD 120G kington

  Màn Hình AOC 19inch

  Bảo hành 12 Tháng.

  Tặng kèm loa + phím chuột

  6,500,000 6,000,000
  Thêm vào giỏ
  Giảm giá! Máy Tính Bộ Core TPI5Quick View

  Máy Tính Bộ G2030

  6,500,000 6,000,000

  Main GigaByte H61 -DS2

  CPU G2030  3.0 G

  Ram 4G

  SSD 120G kington

  Màn Hình AOC 19inch

  Bảo hành 12 Tháng.

  Tặng kèm loa + phím chuột

 • Máy Tính Bộ I3

  Main GigaByte H61 -DS2

  CPU Core I3 2100  3.1 G

  Ram 4G

  SSD 120G kington

  Màn Hình AOC 19inch

  Bảo hành 12 Tháng.

  Tặng kèm loa + phím chuột

  7,000,000 6,500,000
  Thêm vào giỏ
  Giảm giá! Máy Tính Bộ Core TPI5Quick View

  Máy Tính Bộ I3

  7,000,000 6,500,000

  Main GigaByte H61 -DS2

  CPU Core I3 2100  3.1 G

  Ram 4G

  SSD 120G kington

  Màn Hình AOC 19inch

  Bảo hành 12 Tháng.

  Tặng kèm loa + phím chuột